Doğrama profillər

9.92 Azn

Kasa profili 3158/3159

Kasa ve etek profili 3762/3761

9.92 Azn

Orta kayıt profili 3156/3159

Takviyeli orta kayıt profili 3220/3159

9.92 Azn

Pencere kanat profili(tijli) 3166/3167

9.92 Azn

İçe acılan kapı kanat profili 3170/3171

Pencere kanat profili(PVC) 3168/3169

9.92 Azn

Dışa acılan kapı kanat profili 3174/3175

Köşe adaptörleri 3215/3216

9.92 Azn

Çift kanat orta adaptöru 3176/3177

9.92 Azn

Dışa açılır kapı adaptör profili 3180/3181

Tij cubuğu 1245

9.92 Azn

Cam çitası 3182

9.92 Azn

Cam çitası 3189

Köşe takozu profili 3194

Köşe takozu profili 3196

Orta T-bağlantı profili(A) 3197

Orta T-bağlantı profili(B) 3198

Köşe onbaşı CS01

Dış cam fitili Rg.01.001