Система С-60

Система С-60 1142

Система С-60 1143

Система С-60 1144

Система С-60 3004

Система С-60 1146

Система С-60 1147

Система С-60 1198

Система С-60 1617

Система С-60 3008

Система С-60-1145

C-60 Bimi Fitili 2039