Hansı alüminium xəlitəsindən istifadə olunur?

“Alufar” şirkəti həm də 6063 kimi tanınan AD31 xəlitəsindən istifadə edir.

Siz hazır məhsulun çatdırılmasını həyata keçirirsiniz?

Həm anbardan özünüzün aparması, həm də bizim nəqliyyatla çatdırılması mümkündür.

Profilin nəzəri çəkisi nə deməkdir?

Nəzəri çəki – profilin qoruyucu və toz qatının çəkilməsinin nəzərə alınmadığı çəkisidir.

Profilin praktiki çəkisi nə deməkdir?

Praktiki çəki – profilin qoruyucu və toz qatının çəkilməsinin nəzərə alındığı çəkisidir (nəzəri çəki + boyama faizi).

Siz alüminium profilini hansı ölçü vahidi ilə satırsınız?

“Alüfar” şirkəti alüminium profilini kiloqramla satır.

1 poqon metr alüminium profilin qiyməti necə hesablanmalıdır?

1 poqon metr alüminium profilin praktiki çəkisini bir kiloqram profilin qiymətinə vurmaq lazımdır.

Müəyyən kiloqram sayında olan alüminium profilin poqon metrlərinin sayını necə hesablamaq lazımdır?

Maraqlandıran kiloqram sayını 1 poqon metr alüminium profilin praktiki çəkisinə bölmək lazımdır.

Anodlaşdırma (qalvanik örtük) nə deməkdir?

Anod oksidləşdirmə — keçirici mühitdə anod qütbləşməsi yolu ilə alüminium profilin səthi üzərində oksid plyonkanın yaradılma prosesidir. Anodlaşdırılmış alüminium profil bir çox üstünlüklərə malikdir, lakin onlardan ən əsası odur ki, o korroziyaya uğramır.

Hazır alüminium profili hansı ölçüdə kəsmək olar?

Alüminium profili sifarişçinin xahişi ilə 6 metrədək istənilən ölçüdə kəsmək olar.

Ekstruziya nə deməkdir?

Alüminiumun ekstruziyası – alüminiumun matrisada preslənən profilin kəsiyinə uyğun olan dəlikdən qapalı boşluqda sıxılıb çıxarılmasından ibarət olan texnoloji planda mürəkkəb prosesdir.

Matrisa nədir?

Alüminium profillərin istehsalında tətbiq edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş metal presləmək (ekstruziya) üçün alət. Matrisa müstəqil istehsal aləti deyil, o pres avadanlığının çıxarıla bilən tərkib hissəsidir, hansı ki, profilin arzu olunan həndəsədən asılı olaraq dəyişir. Matrisa bilavasitə arzu olunan profil formasının basılması (sıxılması) üçün nəzərdə tutulmuş dəlikləri, ölçüsü və forması olan polad diskdir.